31 Jan

Stadtcasino Bau 39, Steinenbergstr. 14, Basel

Flachdachsanierung

  • Ausführungszeit: November- Dezember 2016
  • Ausführungsart: Verbunddach für geneigte Dächer 440 m2
  • Bauherr: Casino Gesellschaft
  • Architekt: Ritter Giger Schmid